Kategorie

Nejprodávanější produkty

Novinky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Petr Potač sídlem Aloise Jiráska 784 Ledeč nad Sázavou 584 01, IČO:62068393, DIČ: CZ7501143012

I. Úvodní ustanovení Zasláním závazné objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu. Tyto podmínky upravují veškeré obchodní vztahy dodavatele s odběrateli a řídí se jimi poskytování služeb a dodávek dodavatele v oblasti prodeje velo materiálu. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Petr Potač upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.naradi-potac.cz.

II. Vymezení pojmů Dodavatel: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Petr Potač, se sídlem: Aloise Jiráska 784 Ledeč nad Sázavou 584 01, IČO:62068393, DIČ: CZ7501143012 Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, které dodavatel poskytuje zboží na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky.

III. Objednání zboží Závazné objednávky může odběratel podávat pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.naradi-potac.cz. Odběratel dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není skladem, nebo je na objednávku, dohodne se dodavatel s odběratelem na ceně a termínu dodání.

IV. Potvrzení objednávky V okamžiku, kdy odběratel potvrdí objednávku, je zaslána na adresu . Vaši objednávku se snaží dodavatel potvrdit v nejbližším možném čase a poté, je-li zboží skladem, do 48h zásilku vyexpeduje. Před samotnou expedicí, ještě může dodavatel odběratele kontaktovat pro potvrzení objednávky.

V. Zrušení objednávky Odběratel může zrušit objednávku do 1 hodiny po jejím potvrzení a to emailem, nebo telefonicky. Odběratel má také právo zrušit svou objednávku v případě, že dodavatel nesplní dohodnutý termín dodávky.

VI. Balné, poštovné a úhrada zboží Objednané zboží může odběratel zaplatit při doručení přepravní službou na dobírku, nebo hotově (pouze při osobním převzetí v Ledči n.S.). Lze také zaplatit bankovním převodem, ale to vždy předem, před odesláním zásilky, nebo osobním převzetí.

VII. Dodací lhůta Zboží se snaží dodavatel odeslat ještě v den objednávky, nejpozději však následující pracovní den, pokud je skladem. V případě změny dodací lhůty, bude odběratel neprodleně informován dodavatelem.

VIII. Odstoupení od smlouvy V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má odběratel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

- Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu ) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vráce - Zboží doručit na adresu dodavatele spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

- Zboží odeslané a doručené zpět na adresu dodavatele, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené. Musí být také přiložena kopie dokladu o koupi.

Neposílat zboží na dobírku - nebude převzato.

Doporučujeme zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má dodavatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. -

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou odběrateli peníze za zboží zaslány převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze. -

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci dodavatel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady dodavatele zpět. Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli případné další vzniklé náklady.

IX. Reklamace a záruka Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: · vady vzniklé běžným používáním · nesprávným použitím výrobku · nesprávným skladováním Postup při reklamaci: · informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně · zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu · do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu · doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

X. Nevyzvednutá zásilka V případě, že se zásilka vrátí nevyzvednutá zpět, odběrateli nezaniká povinnost uhradit náklady spojené s dopravou zboží. Poštou mu bude doručena faktura na úhradu poštovného. Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany odběratele. Dle občanského zákona č. 40/1964 Sb. a dle §588 z kupní smlouvy vznikne dodavateli povinnost předmět koupě odběrateli odevzdat a odběrateli povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dodavateli dohodnutou cenu.

XI.Ochrana osobních údajů Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. Údaje o Vaší činnosti. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.